Vyhláška č. 84/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

(v znení č. 377/1992 Zb.)

Čiastka 17/1976
Platnosť od 06.08.1976 do31.07.2000
Účinnosť od 17.07.1992 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.07.1992 - 31.07.2000 377/1992 Zb.
01.10.1976 - 16.07.1992

Pôvodný predpis

06.08.1976