Nariadenie vlády č. 79/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky"

Čiastka 15/1976
Platnosť od 02.07.1976 do14.10.1990
Účinnosť od 02.07.1976 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.07.1976 - 14.10.1990