Uznesenie č. 74/1976 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 14/1976
Platnosť od 01.07.1976 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

74

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 23. júna 1976

o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 29 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a § 30 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje voľby do Slovenskej národnej rady a všeobecné voľby do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a určuje deň ich konania na piatok 22.októbra a sobotu 23.októbra 1976.

Predseda Slovenskej národnej rady

Šalgovič v. r.