Uznesenie č. 72/1976 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 14/1976
Platnosť od 01.07.1976 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

72

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 23.júna 1976

o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 30 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na piatok 22.októbra a sobotu 23. októbra 1976.

Predseda Federálneho zhromaždenia

Indra v. r.