Zákon č. 71/1976 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)

Čiastka 14/1976
Platnosť od 01.07.1976 do31.12.1980
Účinnosť od 01.07.1976 do31.12.1980

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1976 - 31.12.1980