Vyhláška č. 62/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov

Čiastka 13/1976
Platnosť od 24.06.1976 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.1976 do31.12.2002
Zrušený 395/2002 Z. z.