Vyhláška č. 48/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do22.08.1996
Účinnosť od 18.05.1976 do22.08.1996
Zrušený 39/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku VI dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.05.1976 - 22.08.1996