Uznesenie č. 44/1976 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do14.04.1991
Zrušený 135/1991 Zb.

44

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 27. apríla 1976

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 11. marca 1976 č. 16 Zb. o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky.

Indra v. r.