Redakčné oznámenie č. 37/1976 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 6/1976
Platnosť od 20.04.1976 do31.12.1989
Zrušený 99/1989 Zb.