Vyhláška č. 31/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa na použitie súhrnných cien menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb

Čiastka 5/1976
Platnosť od 12.04.1976 do31.12.1981
Účinnosť od 01.06.1976 do31.12.1981
Zrušený 105/1981 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1976 - 31.12.1981