Nariadenie vlády č. 3/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976
Účinnosť od 01.04.1976

OBSAH