Vyhláška č. 20/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúcej sa spolupráce na veterinárnom úseku

Čiastka 3/1976
Platnosť od 15.03.1976
Účinnosť od 30.03.1976
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 8 nadobudla platnosť 8. marcom 1975.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.03.1976 Aktuálne znenie