Uznesenie č. 2/1976 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 25 - Zakamenné

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

2

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 23. januára 1976

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 25 - Zakamenné

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 25 - Zakamenné a určuje deň ich konania na sobotu 6. marca 1976.

Šalgovič CSc. v. r.