Redakčné oznámenie č. 167/1976 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 75/1976 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v slovenskom vydaní

Čiastka 33/1976
Platnosť od 28.12.1976 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb.