Zákon č. 149/1976 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1977

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1977