Vyhláška č. 128/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby

Čiastka 26/1976
Platnosť od 04.11.1976 do31.12.2000
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1977 - 31.12.2000