Vyhláška č. 125/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Viktora Kaplana

Čiastka 25/1976
Platnosť od 29.10.1976 do29.09.2000
Účinnosť od 29.10.1976 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.1976 - 29.09.2000