Vyhláška č. 112/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976 do31.01.1990
Účinnosť od 16.10.1976 do31.01.1990
Zrušený 70/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 6 dňom 19. mája 1976.