Uznesenie č. 89/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 34 so sídlom v Košiciach

Čiastka 22/1975
Platnosť od 22.08.1975 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

89

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 18. júla 1975

o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 34 so sídlom v Košiciach

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 34 so sídlom v Košiciach a určuje deň ich konania na sobotu 20. septembra 1975.

Šalgovič v. r.