Uznesenie č. 79/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o doplnení uznesenia o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky uverejneného v Zbierke zákonov ČSSR v čiastke 17 z 23. júna 1975 č. 58

Čiastka 21/1975
Platnosť od 12.08.1975 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

79

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 12. augusta 1975

o doplnení uznesenia o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky uverejneného v Zbierke zákonov ČSSR v čiastke 17 z 23. júna 1975 č. 58

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia doplňuje svoje uznesenie č. 160 z 11. júna 1975 o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia a určuje termín volieb aj na piatok 29. augusta 1975.

Marko v. r.