Uznesenie č. 58/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

(v znení č. 79/1975 Zb.)

Čiastka 17/1975
Platnosť od 23.06.1975 do28.02.1990
Účinnosť od 12.08.1975
Zrušený 47/1990 Zb.

58

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 11. júna 1975

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia

vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu na piatok 29. augusta 1975 a na sobotu 30. augusta 1975.

Indra v. r.