Uznesenie č. 38/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 93 - Hnúšťa - Likier

Čiastka 11/1975
Platnosť od 29.04.1975 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

38

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 14. apríla 1975

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 93 - Hnúšťa - Likier

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 93 - Hnúšťa - Likier a určuje deň ich konania na sobotu 14. júna 1975.

Štencl v. r.