Uznesenie č. 37/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 121 pre voľby do Snemovne národov a vo volebnom obvode č. 41 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 11/1975
Platnosť od 29.04.1975 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

37

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 22. apríla 1975

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 121 pre voľby do Snemovne národov a vo volebnom obvode č. 41 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia

vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 121 pre voľby do Snemovne národov a vo volebnom obvode č. 41 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na sobotu 14. júna 1975.

Indra v. r.