Uznesenie č. 24/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 8/1975
Platnosť od 28.03.1975 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

24

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 26. marca 1975

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia

vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na sobotu 17. mája 1975.

Indra v. r.