Uznesenie č. 16/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebných obvodoch č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné

Čiastka 6/1975
Platnosť od 17.03.1975 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

16

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 28. februára 1975

o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebných obvodoch č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné a určuje deň ich konania na sobotu 26. apríla 1975.

Štencl v. r.