Uznesenie č. 15/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 21- Sládkovičovo

Čiastka 6/1975
Platnosť od 17.03.1975 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

15

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 28. februára 1975

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 21 - Sládkovičovo

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 21 - Sládkovičovo a určuje deň ich konania na sobotu 26. apríla 1975.

Štencl v. r.