Uznesenie č. 55/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode číslo 75 - Partizánske, okres Topoľčany

Čiastka 9/1974
Platnosť od 10.06.1974 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

55

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 24. mája 1974

o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode číslo 75 - Partizánske, okres Topoľčany

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode číslo 75 - Partizánske, okres Topoľčany a určuje deň ich konania na sobotu 22. júna 1974.

Klokoč v. r.