Uznesenie č. 45/1974 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 7/1974
Platnosť od 08.05.1974