Uznesenie č. 32/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16.04.1974 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

32

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 29. marca 1974

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83 a určuje deň ich konania na sobotu 18. mája 1974.

Štencl v. r.