Uznesenie č. 77/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 53

Čiastka 21/1973
Platnosť od 03.07.1973 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

77

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 19. júna 1973

o vyhlásení dopĺňacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 53

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje dopĺňacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 53 a určuje deň ich konania na štvrtok 5. júla 1973.

Klokoč v. r.