Uznesenie č. 75/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 76 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 21/1973
Platnosť od 03.07.1973 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

75

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 28. júna 1973

o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 76 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácií a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia dopĺňacie voľby vo volebnom obvode č. 76 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na sobotu 8. septembra 1973.

Indra v. r.