Uznesenie č. 57/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 70 - Lemešany, okres Prešov

Čiastka 17/1973
Platnosť od 08.06.1973 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

57

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 24. mája 1973

o vyhlásení dopĺňacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 70 - Lemešany, okres Prešov

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 a 3 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje dopĺňacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 70 - Lemešany, okres Prešov a určuje deň ich konania na sobotu 30. júna 1973.

Klokoč v. r.