Redakčné oznámenie č. 56/1973 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti SSR č. 21/1973 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, v slovenskom vydaní

Čiastka 16/1973
Platnosť od 18.05.1973 do31.12.1984
Zrušený 103/1984 Zb.

56

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti SSR č. 21/1973 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, v slovenskom vydaní

V bode 11, ktorým sa mení § 39 ods. 1 vyhlášky č. 46/1966 Zb., je v prvom riadku chybne vytlačené „Ochrannú dezinfekciu...“ miesto „Ochrannú dezinsekciu...“.

Redakcia