Uznesenie č. 19/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 198 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 8/1973
Platnosť od 20.03.1973 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

19

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

zo 6. marca 1973

o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 198 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia dopĺňacie voľby vo volebnom obvode č. 198 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na sobotu 26. mája 1973.

Indra v. r.