Uznesenie č. 100/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 118 (Košice -Šaca)

Čiastka 28/1973
Platnosť od 14.09.1973 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

100

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 27. augusta 1973

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 118 (Košice -Šaca)

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 118 (Košice - Šaca) a určuje deň ich konania na sobotu 27. októbra 1973.

Klokoč v. r.