Vyhláška č. 52/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu motorových vozidiel (Predpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972
Účinnosť od 11.08.1972
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku nadobudli platnosť - Predpisy č. 1 a 2 dňom 8. mája 1961 - Predpis č. 3 dňom 12. februára 1964 - Predpis č. 10 dňom 15. júla 1969 - Predpisy č. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dňom...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.08.1972 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.07.1972