Redakčné oznámenie č. 121/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu v českom i slovenskom vydaní

Čiastka 33/1972
Platnosť od 29.12.1972 do31.12.1986
Zrušený 90/1986 Zb.

Pôvodný predpis

29.12.1972