Uznesenie č. 97/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

Čiastka 26/1971
Platnosť od 24.09.1971 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

97

Uznesenie

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 23. septembra 1971

o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

určuje podľa § 12 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

Predseda Slovenskej národnej rady:

Klokoč v. r.

Príloha

uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady č. 97/1971 Zb.

Zoznam volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady, ktoré sa budú konať v dňoch 26. a 27. novembra 1971.

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Volebný obvod č. 1
(v mestských obvodoch Bratislava I a IV)
Staré Mesto-Petržalka
časť mestského obvodu Bratislava I, ktorú ohraničujú od nového mosta cez Dunaj Rybné námestie, Zámocké schody, Vodný vrch, Palisády, Mierové námestie, Poštová ulica, námestie Slovenského národného povstania (párne čísla) a ulice Štúrova a Gondova, a časť mestského obvodu Bratislava IV (mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo).
Volebný obvod č. 2
(v mestskom obvode Bratislava I)
Staré Mesto
severozápadná časť mestského obvodu Bratislava I, ktorú ohraničujú ulice Legionárska, Steinerova, Mickiewiczova, Obchodná, Poštová a Mierové námestie, odkiaľ má volebný obvod smerom na Palisády spoločnú hranicu s volebným obvodom č. 1.
Volebný obvod č. 3
(v mestskom obvode Bratislava I)
Staré Mesto-východ
východná časť mestského obvodu Bratislava I, ktorú ohraničujú ulice Gondova, Štúrova, námestie Slovenského národného povstania (nepárne čísla), Poštová, Obchodná, Mickiewiczova a Steinerova.
Volebný obvod č. 4
(v mestskom obvode Bratislava II)
Ružinov-západ
západná časť mestského obvodu Bratislava II, ktorú ohraničujú ulice Záhradnícka, Bajkalská, Komárňanská a Malé Pálenisko smerom na Malý Dunaj k hranici mestskej časti Petržalka.
Volebný obvod č. 5
(v mestskom obvode Bratislava II)
Ružinov-sever
severozápadná časť mestského obvodu Bratislava II, ktorú ohraničujú ulice Tomášikova, Šmidkeho a Záhradnícka.
Volebný obvod č. 6
(v mestskom obvode Bratislava II)
Ostredky-Trnávka
severovýchodná časť mestského obvodu Bratislava II, ktorú ohraničuje z juhu katastrálne územie mestskej časti Vrakuňa a ulice Mlynské luhy, Mierová a Tomášikova.
Volebný obvod č. 7
(v mestskom obvode Bratislava II)
Ružinov
juhovýchodná časť mestského obvodu Bratislava II, ktorá hraničí na západe s volebným obvodom č. 4, na severe s volebným obvodom č. 5 a 6 a ktorú na východe tvorí územie mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice.
Volebný obvod č. 8
(v mestskom obvode Bratislava III)
Vinohrady
severozápadná časť mestského obvodu Bratislava III, ktorú ohraničuje železničná trať Bratislava - Žilina, hranica katastrálneho územia mestskej časti Vajnory, železničná trať Bratislava - Senec a ulice Pionierska a Februárového víťazstva.
Volebný obvod č. 9
(v mestskom obvode Bratislava III)
Vinohrady-Vajnory
juhovýchodná časť mestského obvodu Bratislava III, ktorú ohraničujú ulice Februárového víťazstva, Pionierska, Kyjevská a ďalej železničná trať Bratislava -Žilina a kanál D.
Volebný obvod č. 10
(v mestskom obvode Bratislava IV)
Devín
mestský obvod Bratislava IV okrem mestských častí začlenených do volebného obvodu č. 1.

ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJ

Volebný obvod č. 11
(v okrese Bratislava-vidiek)
Bernolákovo
juhovýchodná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Nová Dedinka a Tureň.
Volebný obvod č. 12
(v okrese Bratislava-vidiek)
Stupava
juhozápadná časť okresu Bratislava - vidiek ohraničená obcami Vysoká pri Morave, Zohor, Lozorno, Jablonové, Limbach, Myslenice, Slovenský Grob a Jur pri Bratislave.
Volebný obvod č. 13
(v okrese Bratislava-vidiek)
Malacky
severozápadná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Kuchyňa, Pernek, Malacky, Plavecký Štvrtok, Láb, Suchohrad a Záhorská Ves.
Volebný obvod č. 14
(v okrese Bratislava-vidiek)
Pezinok
severovýchodná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Štefanová, Častá, Dubová, Modra, Vinosady, Pezinok a Viničné.
Volebný obvod č. 15
(v okrese Bratislava-vidiek)
Senec
východná časť okresu Bratislava - vidiek ohraničená obcami Senec, Veľký Biel, Šenkvice, Vištuk a Budmerice.
Volebný obvod č. 16
(v okrese Dunajská Streda)
Čalovo
juhovýchodná časť okresu Dunajská Streda ohraničená obcami Gabčíkovo, Padáň, Hroboňovo, Topoľníky a Trhové Mýto.
Volebný obvod č. 17
(v okrese Dunajská Streda)
Dunajská Streda
stredná časť okresu Dunajská Streda ohraničená obcami Jahodná, Ohrady, Dolný Bar, Vrakúň, Jurová, Baka, Horný Bar, Lúč na Ostrove, Kráľovičove Kračany a Orechová Potôň.
Volebný obvod č. 18
(v okrese Dunajská Streda)
Šamorín
západná časť okresu Dunajská Streda ohraničená obcami Michal na Ostrove, Holice, Rohovce a Vojka nad Dunajom.
Volebný obvod č. 19
(v okrese Galanta)
Galanta
stredná časť okresu Galanta s obcami Veľká Mača, Gáň, Galanta, Kajal, Topoľnica, Matúškovo, Horné Saliby, Dolné Saliby, Tešedíkovo, Žihárec, Kráľov Brod, Trstice a Dolný Chotár.
Volebný obvod č. 20
(v okrese Galanta)
Sereď
severná časť okresu Galanta ohraničená obcami Šoporňa, Váhovce, Dolná Streda, Sereď, Hoste a Abrahám.
Volebný obvod č. 21
(v okrese Galanta)
Sládkovičovo
západná časť okresu Galanta ohraničená obcami Pusté Úľany, Malá Mača, Sládkovičovo, Košúty, Čierny Brod, Mostová, Vozokany a Tomášikovo.
Volebný obvod č. 22
(v okrese Galanta)
Šaľa
východná časť okresu Galanta ohraničená obcami Vlčany, Selice, Šaľa, Diakovce, Kráľová nad Váhom a Dlhá nad Váhom.
Volebný obvod č. 23
(v okrese Komárno)
Hurbanovo
stredná časť okresu Komárno ohraničená obcami Pribeta, Bajč, Bohatá, Hurbanovo, Nová Stráž, Zlatná na Ostrove, Vrbová nad Váhom a Nesvady.
Volebný obvod č. 24
(v okrese Komárno)
Komárno
mesto Komárno.
Volebný obvod č. 25
(v okrese Komárno)
Marcelová
juhovýchodná časť okresu Komárno ohraničená obcami Iža, Chotín, Dolný Peter, Dulovce, Modrany a Vojnice.
Volebný obvod č. 26
(v okrese Komárno)
Kolárovo
západná časť okresu Komárno ohraničená obcami Kolárovo, Kameničná, Čalovec, Okoličná na Ostrove a Veľké Kosihy.
Volebný obvod č. 27
(v okrese Levice)
Levice
severovýchodná časť okresu Levice ohraničená obcami Žemberovce, Brhlovce, Čankov, Mýtne Ludany, Starý Hrádok, Levice, Horná Seč, Hronské Kľačany, Krškany, Horša, Drženice, Bátovce, Jabloňovce a Bohunice.
Volebný obvod č. 28
(v okrese Levice)
Šahy
východná časť okresu Levice ohraničená obcami Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Kukučínov, Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Santovka, Bory, Domadice a Tekovské Trsťany.
Volebný obvod č. 29
(v okrese Levice)
Tlmače
severozápadná časť okresu Levice ohraničená obcami Uhliská, Pukanec, Devičany, Gondovo, Nová Dedina, Podlužany, Starý Tekov, Kálna nad Hronom, Lok, Horný Pial a Beša.
Volebný obvod č. 30
(v okrese Levice)
Želiezovce
juhozápadná časť okresu Levice ohraničená obcami Dolný Pial, Bajka, Tekovský Hrádok, Dolná Seč, Vyšné nad Hronom, Žemliare, Jur nad Hronom, Šarovce, Svodov, Želiezovce, Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata.
Volebný obvod č. 31
(v okrese Nitra)
Nitra I
časť mesta Nitra na pravom brehu rieky Nitra.
Volebný obvod č. 32
(v okrese Nitra)
Nitra II
časť mesta Nitra na ľavom brehu rieky Nitra a obce Nitrianske Hrnčiarovce, Dolné Štitáre, Lapáš, Golianovo, Veľký Cetín, Vinodol, Nitrany, Veľké Janíkovce a Dolné Krškany.
Volebný obvod č. 33
(v okrese Nitra)
Sládečkovce
juhozápadná časť okresu Nitra ohraničená obcami Hájske, Jarok, Veľké Zálužie, Lehota, Čapor, Cabaj, Svätoplukovo, Ivanka pri Nitre a Branč.
Volebný obvod č. 34
(v okrese Nitra)
Vráble
stredná časť okresu Nitra ohraničená obcami Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Neverice, Beladice, Chrašťany, Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou, Červený Hrádok, Paňa, Klasov, Babindol, Dolné Obdokovce, Pohranice, Kolíňany, Žirany a Jelenec.
Volebný obvod č. 35
(v okrese Nitra)
Zbehy
severozápadná časť okresu Nitra ohraničená obcami Horné Lefantovce, Podhorany, Dražovce, Lužianky, Zbehy, Alekšince, Rišňovce, Rumanová a Báb.
Volebný obvod č. 36
(v okrese Nitra)
Zlaté Moravce
severovýchodná časť okresu Nitra ohraničená obcami Malé Vozokany, Veľké Vozokany, Čierne Kľačany, Zlaté Moravce, Sľažany, Choča a Velčice.
Volebný obvod č. 37
(v okrese Nové Zámky)
Dvory nad Žitavou
južná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Dvory nad Žitavou, Bešeňov, Veľké Lovce, Čechy, Kolta, Dubník, Rúbaň, Strekov, Nová Vieska a Gbelce.
Volebný obvod č. 38
(v okrese Nové Zámky)
Komjatice
severná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Dedinka, Pozba, Podhájska, Radava, Hul, Dolný Ohaj, Vlkas, Maňa, Mojzesovo, Komjatice a Rastislavice.
Volebný obvod č. 39
(v okrese Nové Zámky)
Nové Zámky
juhozápadná časť okresu Nové Zámky s obcami Nové Zámky, Andovce, Komoča a Zemné.
Volebný obvod č. 40
(v okrese Nové Zámky)
Štúrovo
juhovýchodná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Mužla, Šarkan a Svodín.
Volebný obvod č. 41
(v okrese Nové Zámky)
Šurany
severozápadná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Jatov, Tvrdošovce, Šurany, Lipová, Úľany nad Žitavou, Nitriansky Hrádok, Bánov a Palárikovo.
Volebný obvod č. 42
(v okrese Senica)
Holíč
severozápadná časť okresu Senica ohraničená obcami Chropov, Lopašov, Oreské, Vieska, Unín, Letničie, Radimov, Holíč a Gbely.
Volebný obvod č. 43
(v okrese Senica)
Myjava
severovýchodná časť okresu Senica ohraničená obcami Jablonica, Osuské, Prietrž, Bukovec, Turá Lúka, Vrbovce a Chvojnica.
Volebný obvod č. 44
(v okrese Senica)
Senica
stredná časť okresu Senica ohraničená obcami Studienka, Lakšárska Nová Ves, Bílkove Humence, Prievaly, Hlboké, Senica, Čáčov, Smrdáky, Rohovské Rybky, Častkov, Sobotište, Podbranč, Kunov, Cerová-Lieskové a Rozbehy.
Volebný obvod č. 45
(v okrese Senica)
Šaštín-Stráže
juhozápadná časť okresu Senica ohraničená obcami Brodské, Smolinské, Petrova Ves, Štefanov, Dojč, Koválov, Šajdíkove Humence, Borský Peter, Borský Mikuláš, Šaštín - Stráže, Borský Jur, Závod a Veľké Leváre.
Volebný obvod č. 46
(v okrese Topoľčany)
Bánovce nad Bebravou
severná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Uhrovec, Miezgovce, Brezolupy, Dolné Naštice, Pečeňany, Haláčovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce a Cimenná.
Volebný obvod č. 47
(v okrese Topoľčany)
Partizánske
východná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Veľké Uherce, Kolačno, Malé Uherce, Partizánske, Malé Bielice, Veľké Bielice, Žabokreky nad Nitrou, Chynorany, Návojovce, Skačany a Hradište.
Volebný obvod č. 48
(v okrese Topoľčany)
Bošany
južná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Čermany, Horné Obdokovce, Ludanice, Chrabrany, Nitrianska Streda, Solčany, Krnča, Bošany, Nedanovce, Krásno, Brodzany a Veľký Klíž.
Volebný obvod č. 49
(v okrese Topoľčany)
Topoľčany
stredná časť okresu Topoľčany s obcami Vysočany, Nedašovce, Ostratice, Nadlice, Rajčany, Horné Chlebany, Krušovce, Praznovce, Topoľčany, Malé Bedzany, Veľké Bedzany, Norovce, Solčianky, Chudá Lehota, Livinské Opatovce, Šišov, Libichava, Veľké Hoste, Pochabany, Malé Hoste, Zlatníky, Borčany, Rybany a Pravotice.
Volebný obvod č. 50
(v okrese Topoľčany)
Tovarníky
západná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Jacovce, Tovarníky, Nemčice, Urmince, Horné Štitáre, Lužany, Obsolovce, Malé Ripňany a Biskupová.
Volebný obvod č. 51
(v okrese Trenčín)
Nové Mesto nad Váhom
južná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Pobedim, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Beckov a Kálnica.
Volebný obvod č. 52
(v okrese Trenčín)
Stará Turá
západná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Moravské Lieskové, Dolné Srnie, Bzince pod Javorinou, Višňové, Hrachovište, Častkovce, Podolie a Očkov.
Volebný obvod č. 53
(v okrese Trenčín)
Trenčín
stredná časť okresu Trenčín s obcami Trenčín, Kubrá, Zamarovce a Závažie.
Volebný obvod č. 54
(v okrese Trenčín)
Trenčianske Teplice
východná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Selec, Krivosúd-Bodovka, Rozvadze, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turná, Hámry, Soblahov, Peťovka, Petrova Lehota, Opatová, Dobrá a Trenčianska Teplá.
Volebný obvod č. 55
(v okrese Trenčín)
Zlatovce
severná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Újazd, Skalská Nová Ves, Skala, Hrabovka, Zlatovce, Záblatie, Kostolná-Záriečie, Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce, Zemianske Lieskové, Melčice, Ivanovce, Štvrtok, Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Zemianske Podhradie a Nová Bošáca.
Volebný obvod č. 56
(v okrese Trnava)
Hlohovec
juhovýchodná časť okresu Trnava ohraničená obcami Dvorníky, Posádka, Bojničky, Hlohovec, Koplotovce a Jalšové.
Volebný obvod č. 57
(v okrese Trnava)
Piešťany
severovýchodná časť okresu Trnava ohraničená obcami Sokolovce, Ratnovce a Piešťany.
Volebný obvod č. 58
(v okrese Trnava)
Smolenice
severozápadná časť okresu Trnava ohraničená obcami Dobrá Voda, Dechtice, Kátlovce, Radošovce, Jaslovské Bohunice, Špačince, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Zvončín, Suchá nad Parnou a Dlhá.
Volebný obvod č. 59
(v okrese Trnava)
Trnava I
juhozápadná časť okresu Trnava ohraničená obcami Borová, Ružindol, Modranka, Zeleneč, Voderady a Pavlice a južná časť mesta Trnava ohraničená železničnou traťou Bratislava - Žilina vrátane železničnej stanice.
Volebný obvod č. 60
(v okrese Trnava)
Trnava II
severná časť mesta Trnava ohraničená železničnou traťou Bratislava - Žilina.
Volebný obvod č. 61
(v okrese Trnava)
Leopoldov
juhovýchodná časť okresu Trnava ohraničená obcami Majcichov, Opoj, Vlčkovce, Krížovany nad Dudváhom, Zavar, Lovčice, Brestovany, Bučany, Malženice, Trakovice, Červeník, Leopoldov, Šulekovo, Horné Zelenice, Dolné Zelenice, Siladice a Varov Šúr.
Volebný obvod č. 62
(v okrese Trnava)
Vrbové
severná časť okresu Trnava ohraničená obcami Bašovce, Veľké Orvište, Krakovany, Kocurice, Rakovice, Veselé, Drahovce, Madunice, Veľké Kostoľany, Pečeňady, Ratkovce, Žlkovce, Nižná a Chtelnica.

STREDOSLOVENSKÝ KRAJ

Volebný obvod č. 63
(v okrese Banská Bystrica)
Banská Bystrica I
časť mesta Banská Bystrica, ktorú ohraničujú miestne časti a ulice Podlavice, Lazovná, námestie Slovenského národného povstania, Št. Moyzesa, časť nábrežia Dukelských hrdinov, Štadlerovo nábrežie, Radvaň a Iliaš.
Volebný obvod č. 64
(v okrese Banská Bystrica)
Banská Bystrica II
východná časť mesta Banská Bystrica, ktorú ohraničujú sídlisko Uhlisko, ulica Št. Moyzesa, námestie Slovenského národného povstania, Lazovná ulica a miestne časti Kostiviarska a Jakub.
Volebný obvod č. 65
(v okrese Banská Bystrica)
Banská Bystrica-okolie
západná časť okresu Banská Bystrica (okrem mesta Banská Bystrica) ohraničená obcami Hiadeľ, Lučatín, Ľubietová a Hrochoť.
Volebný obvod č. 66
(v okrese Banská Bystrica)
Brezno
východná časť okresu Banská Bystrica ohraničená obcami Brezno a Pohronská Polhora.
Volebný obvod č. 67
(v okrese Banská Bystrica)
Podbrezová
stredná časť okresu Banská Bystrica ohraničená obcami Mýto pod Ďumbierom, Valaská, Čierny Balog, Hronec, Osrblie, Predajná, Hronov a Medzibrod.
Volebný obvod č. 68
(v okrese Čadca)
Čadca
severná časť okresu Čadca s obcami Čierne, Skalité, Oščadnica, Čadca a Svrčinovec.
Volebný obvod č. 69
(v okrese Čadca)
Kysucké Nové Mesto
východná časť okresu Čadca ohraničená obcami Povina, Budatínska Lehota, Lopušné Pažite, Radola, Kysucké Nové Mesto, Ochodnica, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou a Klubina.
Volebný obvod č. 70
(v okrese Čadca)
Turzovka
severozápadná časť okresu Čadca ohraničená obcami Raková, Zákopčie a Dlhá nad Kysucou.
Volebný obvod č. 71
(v okrese Dolný Kubín)
Dolný Kubín
juhozápadná časť okresu Dolný Kubín ohraničená obcami Zázrivá, Hruštín, Vaňovka, Vasiľov, Babín, Oravský Podzámok, Medzibrodie nad Oravou, Pribiš a Malatiná.
Volebný obvod č. 72
(v okrese Dolný Kubín)
Námestovo
severozápadná časť okresu Dolný Kubín ohraničená obcami Bobrov, Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo, Lokca, Oravská Jasenica, Breza, Krušetnica, Lomná a Oravská Lesná.
Volebný obvod č. 73
(v okrese Dolný Kubín)
Tvrdošín
východná časť okresu Dolný Kubín ohraničená obcami Chlebnice, Horná Lehota, Dolná Lehota, Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, Podbiel, Nižná, Krásna Hôrka, Štefanov nad Oravou, Ústie nad Priehradou a Trstená.
Volebný obvod č. 74
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Liptovský Hrádok
východná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Liptovský Ján, Závažná Poruba, Okoličné, Veterná Poruba a Smrečany.
Volebný obvod č. 75
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Liptovský Mikuláš
stredná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Jalovec, Trstené, Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Demänovská Dolina, Dúbrava, Gôtovany, Galovany, Paludza, Liptovský Trnovec, Liptovská Sielnica a Kvačany.
Volebný obvod č. 76
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Liptovská Teplá
stredná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Huty, Veľké Borové, Prosiek, Ižipovce, Bobrovník, Sokolče, Dechtáre, Vlachy, Ľubeľa, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Liptovské Revúce, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Liptovská Štiavnica, Ludrová, Štiavnička, Lisková a Lúčky.
Volebný obvod č. 77
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Ružomberok
západná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Valaská Dubová, Likavka, Martinček, Ružomberok a Ľubochňa.
Volebný obvod č. 78
(v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš)
Lučenec
západná časť okresu Lučenec ohraničená obcami Praha, Lupoč, Stará Halič, Lučenec, Vidiná, Pinciná, Halič, Ľuboreč a východná časť okresu Veľký Krtíš ohraničená obcami Bušince, Malé Zlievce, Veľké Straciny, Selce, Dolné Strháre a Horné Strháre.
Volebný obvod č. 79
(v okrese Lučenec)
Fiľakovo
juhovýchodná časť okresu Lučenec ohraničená obcami Veliká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Muľka, Trebeľovce, Holiša, Boľkovce, Nitra nad Ipľom a Nové Hony.
Volebný obvod č. 80
(v okrese Lučenec)
Poltár
severná časť okresu Lučenec ohraničená obcami Poltár, Kalinovo, Veľká Ves, Tomášovce, Gregorova Vieska, Tuhár, Polichno a Lentvora.
Volebný obvod č. 81
(v okrese Martin)
Martin
mesto Martin.
Volebný obvod č. 82
(v okrese Martin)
Turčianske Teplice
južná časť okresu Martin ohraničená obcami Valča, Príbovce, Ďanová, Folkušová a Blatnica.
Volebný obvod č. 83
(v okrese Martin)
Vrútky
severná časť okresu Martin (okrem mesta Martin) ohraničená obcami Necpaly, Košťany nad Turcom, Trebostovo a Trnovo.
Volebný obvod č. 84
(v okrese Považská Bystrica)
Ilava
južná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Dubnica nad Váhom, Prejta, Klobušice, Ilava, Veľké Košecké Podhradie, Košecké Rovné a Zliechov.
Volebný obvod č. 85
(v okrese Považská Bystrica)
Považská Bystrica
východná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Pružina, Trstie, Slopná, Dolný Lieskov, Sverepec, Považská Bystrica, Orlové, Považské Podhradie a Prečín.
Volebný obvod č. 86
(v okrese Považská Bystrica)
Považská Teplá
severná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Bodiná, Praznov, Podmanín, Považská Teplá, Udiča, Milochov, Upohlav, Klieština, Dolná Mariková a Horná Mariková.
Volebný obvod č. 87
(v okrese Považská Bystrica)
Pruské
západná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Zubák, Horná Breznica, Streženice, Horenická Hôrka, Lednické Rovne, Hloža, Podhorie, Ladce, Košeca, Savčina-Podvažie, Sedmerovec, Slavnica, Kameničany, Bolešov a Borčice.
Volebný obvod č. 88
(v okrese Považská Bystrica)
Púchov
stredná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Lazy pod Makytou, Vydrná, Zbora, Hoštiná, Nimnica, Nosice, Visolaje, Mojtín, Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov, Dohňany, Mestečko, Zariečie a Lysá pod Makytou.
Volebný obvod č. 89
(v okrese Prievidza)
Bojnice
severozápadná časť okresu Prievidza ohraničená obcami Chvojnica, Nevidzany, Seč, Dlžín, Šutovce, Bojnice, Opatovce nad Nitrou, Koš, Sebedražie, Cigeľ a Diviacka Nová Ves.
Volebný obvod č. 90
(v okrese Prievidza)
Handlová
východná časť okresu Prievidza ohraničená obcami Nová Lehota, Handlová, Morovno, Chrenovec, Veľká Čausa, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Lazany, Kanianka, Poruba, Malinová a Tužina.
Volebný obvod č. 91
(v okrese Prievidza)
Nováky
južná časť okresu Prievidza ohraničená obcami Nitrianske Sučany, Nováky, Lehota pod Vtáčnikom a Podhradie.
Volebný obvod č. 92
(v okrese Prievidza)
Prievidza
mesto Prievidza a obec Veľká Lehôtka.
Volebný obvod č. 93
(v okrese Rimavská Sobota)
Hnúšťa-Likier
severná časť okresu Rimavská Sobota ohraničená obcami Rybník, Španie Pole, Hostišovce, Veľký Blh, Dražice, Padarovce, Lukovištia, Horné Zahorany, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Kružno a Oždany.
Volebný obvod č. 94
(v okrese Rimavská Sobota)
Rimavská Sobota
južná časť okresu Rimavská Sobota ohraničená obcami Husiná, Dolné Zahorany, Rimavská Sobota, Vyšná Pokoradz, Zacharovce, Bakta, Sútor, Pavlovce, Širkovce, Šimonovce a Drňa.
Volebný obvod č. 95
(v okrese Rimavská Sobota)
Šafárikovo
juhovýchodná časť okresu Rimavská Sobota ohraničená obcami Chrámec, Dubovec, Bottovo, Radnovce, Vieska nad Blhom, Bátka, Tomášovce, Uzovská Panica, Vyšné Valice, Chvalová a Višňové.
Volebný obvod č. 96
(v okrese Veľký Krtíš)
Veľký Krtíš
západná časť okresu Veľký Krtíš ohraničená obcami Modrý Kameň, Veľký Krtíš, Malý Krtíš, Nová Ves, Olováry, Glabušovce a Čeláry.
Volebný obvod č. 97
(v okrese Zvolen)
Detva
východná časť okresu Zvolen ohraničená obcami Lešť, Stará Huta, Vígľašská Huta-Kalinka, Slatinské Lazy, Klokoč, Stožok, Detva, Dúbravy a Hriňová.
Volebný obvod č. 98
(v okrese Zvolen)
Krupina
juhozápadná časť okresu Zvolen ohraničená obcami Železná Breznica, Trnie, Turová, Budča, Ostrá Lúka, Breziny, Dobrá Niva, Sása, Zaježová, Pliešovce a Senohrad.
Volebný obvod č. 99
(v okrese Zvolen)
Sliač
severná časť okresu Zvolen ohraničená obcami Očová, Vígľaš, Zvolenská Slatina, Slatinka, Kráľová, Michalková, Podzámčok, Kováčová, Lieskovec a Sliač.
Volebný obvod č. 100
(v okrese Zvolen)
Zvolen
mesto Zvolen.
Volebný obvod č. 101
(v okrese Žiar nad Hronom)
Banská Štiavnica
východná časť okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcami Vysoká, Kopanice, Banská Hodruša, Banská Štiavnica, Podhorie, Močiar, Jalná, Trnavá Hora, Kľačany, Jastrabá, Bartošova Lehôtka, Kopernica a Kunešov.
Volebný obvod č. 102
(v okrese Žiar nad Hronom)
Nová Baňa
juhozápadná časť okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcami Kľak, Hrabičov, Žarnovica a Voznica.
Volebný obvod č. 103
(v okrese Žiar nad Hronom)
Žiar nad Hronom
stredná časť okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcami Slaská, Lutila, Stará Kremnička, Pitelová, Šášovské Podhradie, Ladomerská Vieska, Sklené Teplice, Banky, Vyhne, Dolné Hámre, Bzenica, Revištské Podzámčie, Bukovina, Horná Ždaňa a Prochot.
Volebný obvod č. 104
(v okrese Žilina a Čadca)
Brodno
južná časť okresu Čadca s obcami Nesluša, Rudina, Rudinka, Rudinská, Oškerda, Snežnica, Horný Vadičov, Dolný Vadičov a východná časť okresu Žilina ohraničená obcami Varín, Gbelany, Nededza, Kotrčiná Lúčka a obce Brodno a Vranie.
Volebný obvod č. 105
(v okrese Žilina)
Bytča
severozápadná časť okresu Žilina ohraničená obcami Divinka, Svederník, Kotešová, Bytča a Hvozdnica.
Volebný obvod č. 106
(v okrese Žilina)
Rajecké Teplice
južná časť okresu Žilina ohraničená obcami Predmier, Hrabové, Hlboké nad Váhom, Dolný Hričov, Horný Hričov, Žilinská Lehota, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Brezany, Lietava, Lietavská Svinná, Poluvsie a Turie.
Volebný obvod č. 107
(v okrese Žilina)
Žilina I
stredná časť okresu Žilina s obcami Zástranie, Zádubnie, Teplička nad Váhom, Strečno, Mojš, Stráňavy, Mojšova Lúčka, Višňové, Rosina a Lietavská Lúčka a časť mesta Žilina, ktorú ohraničujú miestne časti a ulice Trnové, Rosinky, Celulózka, Vlčince, Hlboká cesta, sídlisko Pod nemocnicou, ulica 1. mája, námestie Kl. Gottwalda, Gottwaldova, Sedláčkov sad, Sasinkova, Kysucká cesta, Budatín, Považský Chlmec, Strážov, Závodie a Bánová.
Volebný obvod č. 108
(v okrese Žilina)
Žilina II
časť mesta Žilina ohraničená pravým brehom rieky Rajčianka a ľavým brehom rieky Váh po most do Budatína, odkiaľ počnúc Kysuckou cestou vymedzuje vnútornú časť mesta hranica volebného obvodu č. 107.

VÝCHODOSLOVENSKÝ KRAJ

Volebný obvod č. 109
(v okrese Bardejov)
Bardejov
západná časť okresu Bardejov ohraničená obcami Vyšný Tvarožec, Nižný Tvarožec, Zlaté, Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Bardejov, Richvald a Kríže.
Volebný obvod č. 110
(v okrese Bardejov)
Giraltovce
juhovýchodná časť okresu Bardejov ohraničená obcami Hertník, Šiba, Hervartov, Kľušov, Lukavica, Komárov, Beloveža, Andrejová, Zborov a Stebník.
Volebný obvod č. 111
(v okrese Humenné)
Humenné
južná časť okresu Humenné ohraničená obcami Hrubov, Vyšné Ladičkovce, Nižné Ladičkovce, Ľubiša, Veľopolie, Vyšný Hrušov, Adidovce a Dlhé nad Cirochou.
Volebný obvod č. 112
(v okrese Humenné)
Medzilaborce
severozápadná časť okresu Humenné ohraničená obcami Hostovice, Parihuzovce, Pčoliné, Nechválova Polianka, Zubné, Jabloň, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Hrabovec nad Laborcom a Radvaň nad Laborcom.
Volebný obvod č. 113
(v okrese Humenné)
Snina
východná časť okresu Humenné ohraničená obcami Zemplínske Hámre, Belá nad Cirochou, Snina, Pichne, Stakčín, Starina, Ostrožnica a Zvala.
Volebný obvod č. 114
(v okrese Košice-mesto)
Košice-juh
juhovýchodná časť mesta Košice s mestskými obvodmi (časťami) Košice - Juh, Vyšné Opátske a Barca.
Volebný obvod č. 115
(v okrese Košice-mesto)
Košice-sever
severná časť mesta Košice s mestskými obvodmi (časťami) Košice-Sever, Ťahanovce a Košická Nová Ves.
Volebný obvod č. 116
(v okrese Košice-mesto)
Košice-Nové Mesto
časť mestského obvodu Košice - Nové Mesto so sídliskami Lunik I až IV.
Volebný obvod č. 117
(v okrese Košice-mesto)
Košice-Staré Mesto
mestský obvod Košice - Staré Mesto.
Volebný obvod č. 118
(v okrese Košice-mesto)
Košice-Šaca
juhozápadná časť mesta Košice s mestskými obvodmi (časťami) Šaca, Poľov, Myslava a Košice - Nové Mesto (sídliská Luník V až VIII).
Volebný obvod č. 119
(v okrese Košice-vidiek)
Bidovce
východná časť okresu Košice-vidiek ohraničená obcami Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Nižná Myšľa, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Košická Polianka, Sady nad Torysou, Košické Olšany, Hrašovík, Beniakovce, Vajkovce, Kráľovce a Ploské.
Volebný obvod č. 120
(v okrese Košice-vidiek)
Košice
stredná časť okresu Košice-vidiek ohraničená obcami Budimír, Krásna nad Hornádom, Kokšov-Bakša, Geča, Čaňa, Gyňov, Seňa, Hraničná pri Hornáde, Veľká Ida, Cestice, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Rudník a Zlatá Idka.
Volebný obvod č. 121
(v okrese Košice-vidiek)
Moldava nad Bodvou
juhozápadná časť okresu Košice-vidiek ohraničená obcami Poproč, Jasov, Debraď, Paňovce, Čečejovce, Buzica a Perín-Chym.
Volebný obvod č. 122
(v okrese Michalovce)
Malčice
juhozápadná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Lesné, Petrovce nad Laborcom, Suché, Pozdišovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Hatalov a Budkovce.
Volebný obvod č. 123
(v okrese Michalovce)
Michalovce
severozápadná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Trnava pri Laborci, Michalovce (časť mesta na pravom brehu rieky Laborec), Zbudza a Nacina Ves.
Volebný obvod č. 124
(v okrese Michalovce)
Pavlovce nad Uhom
juhovýchodná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Stretavka, Stretava, Palín, Sliepkovce, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Blatné Remety, Blatné Revištia, Veľké Revištia, Nižná Rybnica, Bunkovce, Ostrov, Orechová, Krčava a Husák.
Volebný obvod č. 125
(v okrese Michalovce)
Sobrance
severovýchodná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Petrovce, Koromľa, Kolibabovce, Vojnatina, Tibava, Komárovce, Sobrance, Ruskovce, Úbrež, Fekišovce, Závadka, Hažín, Malé Zalužice, Veľké Zalužice, Michalovce (časť mesta na ľavom brehu rieky Laborec) a Vinné.
Volebný obvod č. 126
(v okrese Poprad)
Kežmarok
stredná a západná časť okresu Poprad ohraničená obcami Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Huncovce, Kežmarok, Vrbov, Abrahamovce, Vlková, Žakovce, Matejovce, Veľký Slavkov, Gerlachov, Batizovce, Mengusovce a Štrbské Pleso.
Volebný obvod č. 127
(v okrese Poprad)
Poprad
obce Poprad, Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka a Jánovce.
Volebný obvod č. 128
(v okrese Poprad)
Spišská Stará Ves
severovýchodná časť okresu Poprad ohraničená obcami Vlkovce, Tvarožná, Ľubica, Krížová Ves, Strážky, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Malý Slavkov, Rakúsy, Spišská Belá, Lendak, Ždiar a Javorina.
Volebný obvod č. 129
(v okrese Poprad)
Svit
južná časť okresu Poprad ohraničená obcami Štrba, Lučivná, Svit, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik a Vydrník.
Volebný obvod č. 130
(v okrese Prešov)
Kapušany
severovýchodná časť okresu Prešov ohraničená obcami Podhradík, Vyšná Šebastová, Kapušany, Fintice, Veľký Šariš, Malý Šariš, Župčany, Kojatice, Šarišské Lužianky, Svinia, Lažany, Gregorovce, Terňa, Babin Potok a Hradisko.
Volebný obvod č. 131
(v okrese Prešov)
Lemešany
južná časť okresu Prešov ohraničená obcami Víťaz, Ovčie, Hrabkov, Krížovany, Žipov, Brežany, Rokycany, Bzenov, Radatice, Kendice, Petrovany, Záborské, Dulova Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa.
Volebný obvod č. 132
(v okrese Prešov)
Lipany
severozápadná časť okresu Prešov ohraničená obcami Olejníkov, Drienica, Červená Voda, Pečovská Nová Ves, Jakubova Voľa, Rožkovany, Dubovica a Nižný Slavkov.
Volebný obvod č. 133
(v okrese Prešov)
Prešov I
západná časť mesta Prešov ohraničená železničnou traťou Prešov - Plaveč a ulicami Červenej armády, Slovenskej republiky rád (párne čísla) a Škultétyho patriacimi inak do volebného obvodu Prešov II.
Volebný obvod č. 134
(v okrese Prešov)
Prešov II
východná časť mesta Prešov ohraničená ulicami Škultétyho, Slovenskej republiky rád (párne čísla), Červenej armády a železničnou traťou Prešov - Plaveč a obce Ruská Nová Ves a Teriakovce.
Volebný obvod č. 135
(v okrese Prešov)
Sabinov
severozápadná časť okresu Prešov ohraničená obcami Lačnov, Renčišov, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Ražňany, Sabinov, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Ratvaj, Hubošovce, Uzovce, Šarišské Michaľany, Medzany, Ostrovany, Jarovnice, Ďaletice, Chminianska Nová Ves, Chmiňany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany a Široké.
Volebný obvod č. 136
(v okrese Rožňava)
Dobšiná
severozápadná časť okresu Rožňava ohraničená obcami Betliar, Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Honce, Štítnik, Rozložná, Gočaltovo, Ochtiná, Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota a Rejdová.
Volebný obvod č. 137
(v okrese Rožňava)
Revúca
západná časť okresu Rožňava ohraničená obcami Muránska Zdychava, Revúčka, Chyžné, Magnezitovce, Jelšava, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Licince a Meliata.
Volebný obvod č. 138
(v okrese Rožňava)
Rožňava
juhovýchodná časť okresu Rožňava ohraničená obcami Bohúňovo, Gemerská Hôrka, Plešivec, Pašková, Kunova Teplica, Kružná, Brzotín a Rožňava.
Volebný obvod č. 139
(v okrese Spišská Nová Ves)
Gelnica
južná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Mlynky, Hnilec, Hnilčík, Závadka, Nálepkovo, Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Helcmanovce, Prakovce, Gelnica, Žakarovce, Jaklovce a Margecany.
Volebný obvod č. 140
(v okrese Spišská Nová Ves)
Krompachy
východná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Kluknava, Krompachy, Slovinky, Poráč, Rudňany, Markušovce, Odorín, Jamník, Domanovce, Spišský Hrušov, Hincovce, Bystrany, Spišské Vlachy, Žehra, Granč-Petrovce, Beharovce, Oľšavka a Slatvina.
Volebný obvod č. 141
(v okrese Spišská Nová Ves)
Levoča
severná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Dúbrava, Harakovce, Poľanovce, Pongrácovce, Bijacovce, Spišské Podhradie, Katúň, Baldovce, Buglovce, Klčov, Spišský Hrhov, Levoča, Kurimany a Dlhé Stráže.
Volebný obvod č. 142
(v okrese Spišská Nová Ves)
Spišská Nová Ves
západná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Dravce, Iliašovce, Harichovce, Danišovce, Lieskovany, Teplička, Spišská Nová Ves a Smižany.
Volebný obvod č. 143
(v okrese Stará Ľubovňa)
Stará Ľubovňa
okres Stará Ľubovňa.
Volebný obvod č. 144
(v okrese Svidník)
Svidník
okres Svidník.
Volebný obvod č. 145
(v okrese Trebišov)
Kráľovský Chlmec
južná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Borša, Bara, Černochov, Viničky, Ladmovce, Zemplín, Bodrog, Malý Horeš, Plešany, Kráľovský Chlmec, Dobrá, Biel, Čierna nad Tisou a Čierna.
Volebný obvod č. 146
(v okrese Trebišov)
Sečovce
severozápadná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Vojčice, Nový Ruskov, Plechotice, Čelovce, Nižný Žipov, Kuzmice, Brezina a Kazimír.
Volebný obvod č. 147
(v okrese Trebišov)
Trebišov
južná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Hraň, Zemplínske Jastrabie, Cejkov, Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Michaľany, Lastovce, Zemplínska Nová Ves, Trebišov a Milhostov.
Volebný obvod č. 148
(v okrese Trebišov)
Veľké Kapušany
východná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Boťany, Bačka, Leles, Poľany, Boľ, Vojka, Svinice, Rad, Zatín, Brehov a Sirník.
Volebný obvod č. 149
(v okrese Vranov nad Topľou)
Soľ
západná časť okresu Vranov nad Topľou ohraničená obcami Detrík, Michalok, Merník, Komárany, Nižný Kručov, Sačurov a Sečovská Polianka.
Volebný obvod č. 150
(v okrese Vranov nad Topľou)
Vranov nad Topľou
východná časť okresu Vranov nad Topľou ohraničená obcami Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Vranov nad Topľou, Čičava, Ruský Kazimír, Slovenská Kajňa a Kvakovce.