Uznesenie č. 96/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 26/1971
Platnosť od 24.09.1971 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

96

Uznesenie

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 23. septembra 1971

o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

vyhlasuje podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 29 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a § 30 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike voľby do Slovenskej národnej rady a všeobecné voľby do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike na piatok 26. novembra a sobotu 27. novembra 1971.

Predseda Slovenskej národnej rady:

Klokoč v. r.