Zákon č. 62/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch

Čiastka 19/1971
Platnosť od 08.07.1971 do31.12.1982
Účinnosť od 01.08.1971 do31.12.1982
Zrušený 139/1982 Zb.

OBSAH