Vyhláška č. 24/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní bankoviek po 20 Kčs

Čiastka 7/1971
Platnosť od 01.04.1971
Účinnosť od 01.04.1971

OBSAH