Vyhláška č. 138/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch

Čiastka 35/1971
Platnosť od 06.12.1971 do31.12.1976
Účinnosť od 15.10.1973 do31.12.1976
Zrušený 162/1976 Zb.