Zákon č. 106/1971 Zb.Zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení

(v znení č. 121/1975 Zb.(nepriamo), 100/1988 Zb.)

Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.08.1994
Účinnosť od 01.10.1988 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1988 - 31.08.1994 100/1988 Zb.
01.01.1976 - 30.09.1988 121/1975 Zb.(nepriamo)
20.10.1971 - 31.12.1975

Pôvodný predpis

20.10.1971