Redakčné oznámenie č. 94/1970 Zb.Redakčné oznámenie o úprave tlačovej chyby v Oznámení o vydaní všeobecných právnych predpisov v čiastke 21/1970 Zb. slovenského vydania

Čiastka 29/1970
Platnosť od 15.10.1970
Účinnosť od 15.10.1970

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o úprave tlačovej chyby v Oznámení o vydaní všeobecných právnych predpisov v čiastke 21/1970 Zb. slovenského vydania

V oznámení o vydaní Smerníc Slovenskej správy geodézie a kartografie v čiastke 21/1970 Zb. na str. 336 v slovenskom vydaní je tlačová chyba. V bode 1 namiesto „č. 3-372/1969“ má správne byť „č. 3-472/1969“.