Vyhláška č. 64/1970 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 20/1970
Platnosť od 30.06.1970 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1970 do30.06.1980
Zrušený 70/1980 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1970 - 30.06.1980

Pôvodný predpis

30.06.1970