Vyhláška č. 3/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja, splavnú časť rieky Moravy a Váhu a pre jazerá a vodné nádrže používané na plavbu na území Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 1/1970
Platnosť od 18.02.1970 do31.12.1973
Účinnosť od 01.04.1970 do31.12.1973
Zrušený 155/1973 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1970 - 31.12.1973