Vyhláška č. 21/1970 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 50. výročiu Slovenského národného divadla

Čiastka 6/1970
Platnosť od 24.03.1970 do29.09.2000
Účinnosť od 24.03.1970 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

21

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

z 26. februára 1970

o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 50. výročiu Slovenského národného divadla

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

K 50. výročiu Slovenského národného divadla sa vydávajú strieborné pamätné dvadsaťpäťkorunáčky.

§ 2

(1) Pamätné strieborné dvadsaťpäťkorunáčky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hrubá váha dvadsaťpäťkorunáčky je 10 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dolu v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer dvadsaťpäťkorunáčky je 30 mm, jej hrana je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa kosoštvorcov a oválov.

(2) Na líci pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, po jeho zvislých stranách a hore je umiestnený nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „25“ je umiestnené uprostred dolu.

(3) Na rube pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky je na štvorcovom pozadí náznaku divadelného javiska zobrazená štylizovaná tvár múzy, ovenčená vavrínovými lístkami. Na stranách štylizovaného javiska je nápis „SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO V BRATISLAVE“, letopočet „1920“ je umiestnený uprostred hore a letopočet „1970“ uprostred dolu. Návrh striebornej pamätnej dvadsaťpäťkorunáčky je dielom akademického sochára Zdeňka Kolářskeho v spolupráci s akademickým grafikom a maliarom Ivanom Strnadom. Mená „KOLÁŘSKÝ“ a „IVAN STRNAD“ sú umiestnené na základni javiska.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Rohlíček CSc. v. r.