Uznesenie č. 145/1969 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Čiastka 46/1969
Platnosť od 23.12.1969

145

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 1. decembra 1969

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 16. júla 1969 č. 88 Zb. o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel.

Klokoč v. r.