Vyhláška č. 139/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu, ktorou sa predlžuje účinnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Čiastka 45/1969
Platnosť od 17.12.1969 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.1976
Zrušený 123/1976 Zb.

139

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu

z 1. decembra 1969,

ktorou sa predlžuje účinnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Federálny výbor pre poľnohospodárstvo a výživu ustanovuje podľa čl. 24 ods. 2 písm. c) a čl. 146 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 171/1968 Zb. o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky:

Účinnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 150/1968 Zb. sa predlžuje do 31. decembra 1970.

Podpredseda:

Václavů v. r.