Vyhláška č. 11/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky.

Čiastka 4/1969
Platnosť od 10.02.1969 do30.06.1991
Účinnosť od 25.02.1969 do30.06.1991
Zrušený 71/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 Zmluva nadobudla platnosť 18. októbrom 1968.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.02.1969 - 30.06.1991